Revisorgården Odense

Hos Revisorgården i Odense bestræber vi os på at hjælpe og servicere alle vore kunder uanset størrelsen.
Vi sætter en ære i at behandle alle kunder ens og at færdiggøre opgaverne hurtigst muligt.

Revisorgården I Odenses kunder er en blanding af mange brancher. Kunderne er både små og mellemstore

Revisorgården i Odenses værdier er ambitiøse og motiverede medarbejdere, efteruddannelse, samarbejde med hinanden og kunder, respekt og klar kommunikation,

Revisorgården i Odense arbejder hovedsagligt med bogføring, moms, regnskaber, revision, budgetter og anden rådgivning.

 

Bogføring

Bogføring klarer vi uanset om kunden kommer med bilag i en mappe eller det færdige bogholderi. Vi klarer det som kunden har brug for og vi tilbyder elektroniske kasserapporter og vi kan også fjernbetjene kundens bogholderi hvis man ønsker det.

Regnskaber

Revision omfatter ikke alene, at vi attesterer årsregnskabet eller andre regnskabsopgørelser samt sikrer overholdelse af lovregler og aftaler.

Resultatet af revisionen er mindst lige så vigtigt. Ofte fører revisionen også til anbefalinger og gode råd, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, eller en mere effektiv administration. Regnskabsmæssig assistance på årsregnskabet bliver anvendt til både personlige virksomheder og selskaber. Udarbejdelse af perioderegnskab sikrer vores kunder et klart overblik over den økonomiske stilling.

 

 

Nyheder fra FDR