Samarbejdspartnere

Revisorgården i Odense ApS er medlem af FSR.

Den 19. maj 2011 sagde medlemmerne af FSR, Dansk Revisorforening og Revifora ja til at fusionere og dermed skabe den ny forening: FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer har 6.000 personmedlemmer, som repræsenterer 800 medlemsvirksomheder. Foreningen blev stiftet den 19. maj 2011, da medlemmerne af de tre revisorforeninger FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA sagde ja til at fusionere de tre foreninger.

De tre fusionerende foreninger dækker hver sin del af revisorbranchen. FSR repræsenterer de statsautoriserede revisorer og har knap 3.000 medlemmer. Dansk Revisorforening (tidligere Foreningen af Registrerede Revisorer) repræsenterer de registrerede revisorer og har cirka 2.000 medlemmer. REVIFORA (tidligere Foreningen af yngre revisorer) repræsenterer hovedsageligt de yngre revisorer og revisorer under uddannelse, foreningen har cirka 2.000 medlemmer.
Med fusionen er der dermed skabet en samlet forening, der bredt repræsenterer revisorbranchen.

 

Revisorgården i Odense ApS er medlem af FDR

Foreningen Danske Revisorer er en brancheorganisation for danske revisorer, som har mindre og mellemstore virksomheder som kunder. FDR står bag en række tilbud, som en FDR revisor kan vælge imellem, når viden og værktøj skal opdateres.

FDR afholder en række kvalitetskurser i aktuelle emner og udsender bl.a. et tidsskrift med temaartikler og information til din revisor om nyt lovstof og nye bestemmelser. FDR tilbyder desuden revisor at abonnere på en elektronisk lovservice, som ajourføres løbende og dermed giver revisor mulighed for at være opdateret med de nyeste lovregler og bestemmelser.

Når revisor melder sig ind i FDR skal bestyrelsen sikre, at det nye medlem er en kompetent revisor med flere års erfaring. Nye medlemmer skal derfor opfylde en række optagelseskrav. Som kunde kan man derfor være sikker på, at en FDR-revisor kan udføre kvalificeret revisorarbejde.
Herudover samarbejder vi med mange Banker, Advokater og edb leverandører